Reference

Patch system

Odenwald CZ – Kadaň

Oprava odpadního ležatého potrubí DN 160
Doba realizace 5 hodin
Vyspraveno technologií CCUV Patch systém

Bílina

Oprava odpadního ležatého potrubí DN 160 (litina)
Doba realizace 4 hodin
Vyspraveno technologií CCUV Patch systém

Relining system

Zdravotní středisko Chomutov

Výsprava dešťových svodů rezinovým rukávcem DN 80-100
Doba realizace 10 hodin
Vyspraveno technologií CCUV Relining system

FA Barrandov

Kompletní čištění a rehabilitace dešťových svodů DN 100 v celkové délce 30 metrů
Doba realizace 12 hodin
Vyspraveno technologií CCUV Relining system

ZŠ Chomutov

Výsprava dešťových svodů rezinovým rukávcem DN 80-100
Doba realizace 6 hodin
Vyspraveno technologií CCUV Relining system

Strojní mechanické čištění PICOTE

Zdravotní středisko Chomutov

Čištnění dešťového svodu DN 80-100 zanešeném natavenou střešní lepenkou IPA
Čištění technologií Picote, Maxi Muller

Toaleta čerpací stanice

Čištění svodu toalety bez demontáže klozetu
Čištění technologií Picote, Mini Cleaner s maximální ohebností od DN 32 a kolena 90°

Scroll to Top